ΒΑΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

.

    ΒΑΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σύσταση εταιριών Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Προσωπικές Εταιρίες, Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Πωλήσεις Εταιριών, Πτώχευση.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Όλοι οι τομείς του συμπεριλαμβανομένου και του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Τομείς Οικογενειακού Δίκαιου, Τομείς Πώλησης - Αναστροφής Πώλησης κινητών, ζητήματα καταναλωτών, Ακίνητα: εξαγωγές - πωλήσεις - μισθώσεις - αντιπαροχές - εργολαβικά.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Εκδόσεις - ανανεώσεις αδειών παραμονής, σύσταση εταιριών από αλλοδαπά - φυσικά πρόσωπα.Βενιζέλου 72-76 (3ος όροφος) - ΞΑΝΘΗ
25410 65215 - Fax. 25410 83088 - Κιν. 6977787514
www.vazikas.gr
Email infο@vazikas.gr
Facebook Facebook 


3588
( 5 )
��������� ������� ����������: 2891650

950 . 4627983 .